ตะกร้าว่าง

ขนมกุยช่ายเจ๊ผ่อง สูตรเกาะขนุน อำเภอเมืองชลบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 07:30-17:00 น. / เปิดบริการทุกวัน
โทรศัพท์ 062-6249747
 
 
พิกัด : บ้านเลขที่ 95/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
20000  
 
 

 

 

ชื่ออาหาร ขนมกุยช่าย

ขนมกุยช่าย

฿30.00